Om oss

02.11.2023

Fast Food Service har for lengst tatt en solid posisjon i markedet som totalleverandør av utstyr og service til små og store kjøkken. FFS ble startet opp i 1999 med kun to ansatte. Siden har vi vokst, og i dag har vi 35 flotte ansatte på laget, og vi omsetter for over 120 millioner. Vi er landsdekkende, med godt innarbeidede servicepartnere

 

 

 

Hva er vårt mål?

Målet vårt er å være den foretrukne storkjøkkenleverandøren av produkter, løsninger og tjenester i de markedene vi er representert. Ved å inneha den beste kompetansen, levere kvalitetsprodukter og yte optimal service skal vi klare å nå dette målet. FFS ønsker også å være ledende på service og kvalitetsutstyr innen HORECA i Norge, noe vi får god hjelp til av flinke medarbeidere som alltid tilbyr kundeservice på øverste nivå. 
 

Vi tilbyr både salg og leasing

I tillegg til å kunne tilby salg av kvalitetsprodukter kan vi også sikre våre kunder gunstige leasingavtaler via våre leasingpartnere. Ønsker du å vite mer kan du ta kontakt med oss, så spikres den perfekte leasingavtalen for deg og din bedrift. 
 

Vi holder dine kostnader nede

For oss er det viktig å kunne tilby våre kunder produkter med lang levetid og få utgifter.
Vi følger nøye med på livsløpskostnadene til produktene vi selger. Om en kunde har høyere utgifter enn normalt tilknyttet reparasjon og vedlikehold, undersøker vi hele bildet, og ser om det kan finnes behov for eksempelvis opplæring i vedlikehold og renhold. Dette gjøres for å unngå unødvendige kostnader i fremtiden. Vi følger tett med på hver enkelt kunde og deres produkter, slik at kostnadene kan holdes nede hele veien.  

Vi har de beste kundene

Det er et mål for oss å alltid ha det moro på jobben, og det håper vi smitter over på kundene våre. Vi har de beste kundene, og gjør alt for å levere produkter de trenger slik at de igjen kan levere det beste til sine kunder. Fremtidens vinnere har de høyeste kvalitetskravene. For å oppnå dette må vi ha kontroll i alle ledd. Derfor registrerer vi all kundekontakt, lagerbeholdning, hvilken informasjon som går ut, samt mye mer, for å ha full oversikt over kundetilfredsheten. Våre kunder skal alltid føle seg ivaretatt og profesjonelt behandlet.

Hva vi ønsker? At du skal kunne tilby smakfulle opplevelser til dine kunder, fra våre stabile og gode maskiner.

Les mer...Vis mindre...

Miljø og bærekraft

02.11.2023

Åpenhetsloven

I juli 2022 trådte loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Fast Food Service Norge AS sin holdning til arbeid med Åpenhetsloven er at det er en del av bærekraftsarbeidet vårt og at vi skal bruke loven som et middel for å få til forbedringer i verdikjeden vår.

 

 

 

FFS har sertifisering i Miljøfyrtårn 

FFS fikk miljøfyrtårn sertifisering i 2021, og har siden jobbet jevnlig med våre rutiner for å redusere belastningen på miljøet. Det innebærer at vi til en hver tid må oppfylle kriterier som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene adresserer hvordan vår drift og varer/tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Derfor er det både fokus på direkte påvirkning fra drift og indirekte påvirkning via verdikjeden. Kriteriene er basert på på temaer som virksomheter har til felles: avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring.

Bærekraftsmålene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen
(hentet fra www.miljofyrtarn.no)

• Mange sertifiseringskriterier kan kobles til bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Her finnes delmål som virksomheter i stor grad kan påvirke direkte innen avfall/ombruk, håndtering og utslipp av kjemikalier, samt styring av bærekraftsarbeidet.
• Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst er også relevant for mange virksomheter. Spesielt fordi det inneholder delmål om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
• Ettersom utslipp av mikroplast og forurensning av vann adresseres i sertifiseringen er det naturlig at noen kriterier kobles til bærekraftsmål 14 om livet i havet.
• Naturmangfold og arealbruk adresseres som eget miljøtema i Miljøfyrtårn og handler derfor om mye av samme tematikk som vi finner i bærekraftsmål 15 om livet på land. For eksempel ved at virksomheter skal arbeide for bevaring og positiv tilrettelegging for natur, og fjerne/forhindre spredning av plantearter som er forbudt å omsette.
• Miljøfyrtårn lager også klimaregnskap til sertifiserte virksomheter basert på deres innrapporterte data. Denne rapporteringen og bevisstgjøringen rundt direkte og indirekte utslipp av klimagasser er viktig for å nå bærekraftsmål 13 - Å stoppe klimaendringene.

 

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med åpenhetsloven?  Send en mail til sustainability@ffs.no

 

Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger for Fast Food Service Norge AS

Les mer...Vis mindre...

FFS som arbeidsgiver

02.11.2023

Jobbe for oss
Vi ønsker å være den beste arbeidsgiveren i markedet. Det blir vi ved å ha den beste kompetansen, ha de beste kundene, de beste produktene og yte den beste servicen! Vi er nå et engasjert team på rundt 32 medarbeidere.

Vi har som målsetning å tilby bransjens beste kompetanse, levere de beste produktene og tilby den beste servicen! Dersom du synes at våre mål høres spennende ut bør du ta kontakt med oss for en prat. Hvis du blir en del av vårt team vil du få muligheten til å samarbeide med og bli opplært av noen av de beste personene i bransjen. 

Vi tror at løpende opplæring, personlig tilbakemeldinger og anerkjennelse av hver eneste medarbeider er med på å skape en arbeidsplass hvor du kan utfolde deg og yte en meningsfull innsats.

 

 

 

Vårt arbeidsmiljø
I FFS har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Vårt gode arbeidsmiljø bygger på tillit, åpenhet, engasjement, kollegialt vennskap, felles aktiviteter, god kommunikasjon og ryddige arbeidsforhold. 
 
Vi skal glede oss til å gå på jobb, hver eneste dag! Når man ønsker å være blant de beste arbeidsgiverne krever det litt ekstra innsats. Vi har innført et program for medarbeiderutvikling, vi måler engasjement, vi har gode onboardingrutiner, elektroniske håndbøker m.m. Gjennom disse initiativene ønsker vi å ivareta din trivsel og personlige utvikling hos oss.  

Når du jobber hos oss vil du få den nødvendige opplæring, du vil få videreutviklet dine ferdigheter, du vil få nye venner, og du vil bli gitt tillitt – vi heier på hverandre og jobber sammen for at vi skal nå våre mål!


Hos FFS:
• Vet vi at god kommunikasjon er nøkkelen til suksess
• Bidrar vi til hverandres utvikling og suksess
• Samarbeider vi på kryss av avdelingene
• Er vi pålitelige og møter godt forberedt
• Er vi serviceinnstilte og leverer på kvalitet

Noen lurer på hva lønnen er, men dette er avhengig av hvem du er og hva du kan bidra med. Her er en pekepinn:

• Konkurransedyktig lønn
• Flexitidsordning
• Gode arbeidstids- og overtidsordninger
• 5 ukers ferie
• God bilordning (for aktuelle stillinger)
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ledige stillinger legges ut på våre nettsider og blir fortløpende lagt ut på finn.no


Mangfold
Når vi bygger opp teamet for å ha den beste kompetansen i markedet, så er vi bevisste på  å rekruttere mennesker med ulik bakgrunn, erfaring, kultur og verdier. Vi tror at et mangfoldig sammensatt team kan yte bedre enn et homogent team. Vi tror at utvikling av ideer og løsninger er bedre når vi har forskjellig bakgrunn og erfaring. 

Vi vil gi alle en lik sjanse for ansettelse, utvikling og forfremmelse. Vi tar sterk avstand fra rasisme og mobbing. Vi har allerede et ti-talls antall nasjoner representert hos oss. Mangfold handler om mer enn etnisitet. Hos oss er det en selvfølgelighet at du får like muligheter uavhengig av rase, legning, religion, politisk syn, alder, og kjønn.  Vi kan tilrettelegge for individuelle behov. 

Noe av det som er med på å forme FFS sitt gode arbeidsmiljø er at vi aksepterer og setter pris på vårt varierte mangfold. Vi ser at nye vennskap utvikles på jobb, og at samholdet blant medarbeiderne er sterkt. Vi har medarbeidere som hjelper og støtter hverandre!

Les mer...Vis mindre...

Ledige stillinger og lærlinger

02.11.2023

FFS er i kontinuerlig vekst og vi er alltid interessert i å komme i kontakt med engasjerte serviceteknikere. Hvis du er en dyktig servicetekniker som liker å skru har du nå en mulighet til å bli en del av vårt dyktige team. 

 

 

 

Servicetekniker: 

Vi tenker at de beste teknikerne har noen felles trekk: 
• De liker å arbeide nøyaktig og effektivt
• De kan følge planer og prosedyrer
• De liker aller best å jobbe selvstendig, men greier fint å samarbeide med andre
• De har skjønt at god kommunikasjon er nøkkelen til suksess
• De evner å kunne løse akutte problemer raskt 
• De har alltid likt å åpne opp ting og skru litt for å finne ut hvordan ting fungerer 

Høres dette ut som deg, så kan du gjerne sende oss en åpen søknad på post@ffs.no


Lærlingordning:


FFS er en godkjent lærlingbedrift. Høsten 2018 tok vi inn vår første lærling. Hvis du er interessert i å ta Fagbrev - Elektroreparatør kan du ta kontakt med oss for å sjekke ut mulighetene.
Det er mange fordeler med å starte som lærling: 
• Vi gir deg lønn under utdannelsen (tilsvarende 50% av vanlig lønn i en to-års periode) 
• Du jobber med dyktige og engasjerte serviceteknikere som har sterkt fokus på service og kvalitet
• Vi gir deg en full opplæringsplan som dekker alle fagområdene som er påkrevet, samt teoretiske kurs
• Utdanningsetaten tilbyr nødvendig veiledning og støtte gjennom hele læretiden
• Du kan med stor sannsynlighet ansettes etter endt læretid og gjøre din videre karriere hos oss
Som lærebedrift kan vi love deg:
• Et godt introduksjonsprogram (onboarding)
• Et godt arbeids- og læringsmiljø
• Et godt system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
• Vurderingssamtaler minst hvert halvår
• Lønn som avtalt i lærekontrakten, og attraktive goder
• Du vil bli meldt opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt 

 

Arbeidspraksis og skoleelever: 


Arbeidspraksis NAV: Vi kan fra tid til annen tilby opplæring og tilrettelegging av arbeid for mennesker med ulike behov. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon om dette.
Arbeidspraksis skole: Innimellom blir vi kontaktet av skoleelever som ønsker praksis i forbindelse med skolen. Det kan være arbeidsuke, OD dager, eller annen praksis. Vi er åpne for å tilrettelegge for dette. Ta kontakt med daglig leder for å høre mer om hva vi kan tilby. 

Les mer...Vis mindre...